Луций Корнелий Сципион Азиатски (консул 190 пр.н.е.) — Други езици