Луций Корнелий Сципион (консул 350 пр.н.е.) — Други езици