Луций Фурий Медулин (консул 413 пр.н.е.) — Други езици