Луций Цецилий Метел (консул 251 пр.н.е.) — Други езици