Луций Цецилий Метел (консул 68 пр.н.е.) — Други езици