Манчестърско литературно и философско дружество — Други езици