Мария Амалия Австрийска (1746 – 1804) — Други езици