Мария Йозефа Австрийска (1699 – 1757) — Други езици