Мария Комнина (дъщеря на Мануил I Комнин) — Други езици