Мария Терезия (Свещена Римска империя) — Други езици