Марк Клавдий Марцел (консул 222 пр.н.е.) — Други езици