Марк Клавдий Марцел (консул 331 пр.н.е.) — Други езици