Марк Минуций Руф (консул 110 пр.н.е.) — Други езици