Марк Фабий Вибулан (консул 442 пр.н.е.) — Други езици