Марк Фулвий Флак (консул 125 пр.н.е.) — Други езици