Марция (съпруга на Марк Атилий Регул) — Други езици