Математически начала на натурфилософията — Други езици