Международен комитет по мерки и теглилки — Други езици