Международен пакт за икономически, социални и културни права — Други езици