Международен съюз за чиста и приложна химия — Други езици