Международна скала за ядрени и радиационни събития — Други езици