Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето — Други езици