Международни сили на ООН за поддържане на мира — Други езици