Международни символи за химична опасност — Други езици