Министерство на вътрешните работи на България — Други езици