Министерство на вътрешните работи (Северна Македония) — Други езици