Министерство на информационното общество и администрацията (Северна Македония) — Други езици