Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България — Други езици