Музей на македонската борба (Костур) — Други езици