Научно-изследователска работа и разработки — Други езици