Национален тръст за обекти с историческа и природна стойност — Други езици