Национална гимназия за древни езици и култури — Други езици