Национална физическа лаборатория (Великобритания) — Други езици