Национални лаборатории на Министерството на енергетиката на САЩ — Други езици