Независимо дружество за защита правата на човека — Други езици