Обсада на Константинопол (717 – 718) — Други езици