Обща политика за сигурност и отбрана — Други езици