Общност на португалоезичните държави — Други езици