Определение на Свободни произведения на културата — Други езици