Организация за сигурност и сътрудничество в Европа — Други езици