Организация за хармонизиране на търговското право в Африка — Други езици