Отвъдморски департаменти и територии на Франция — Други езици