Ото I фон Олденбург (епископ на Мюнстер) — Други езици