Паисий Врачански (Българска патриаршия) — Други езици