Папианила (съпруга на Сидоний Аполинарий) — Други езици