Партизански възпоменателен медал 1941 година — Други езици