Партия на бразилското демократическо движение — Други езици