Политически комитет за национално освобождение — Други езици