Последователни и успоредни електрически вериги — Други езици