Потопяване на Флота на откритото море — Други езици